Əlaqə

Azərbaycan Respublikası, AZ1029, Bakı ş., Ələsgər Qayıbov, 10 G

Tel.: (+99412) 404 14 61/404 14 62/404 14 63  Faks: (+99412) 404 14 60

E-mail: office@profarma.az