You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükləmə...

VİSCOTEİNA® 

Göstərişlər:Yuxarı tənəffüs yollarında, bronxial ağacda və orta...

Baxmaq
VENOSMİL gel     

Göstərişlər:Venoz çatışmazlığın yerli müalicəsi....

Baxmaq
VENOSMIL® kapsullar

Göstərişlər:Venoz çatışmazlığın müalicəsi....

Baxmaq
VAKLATOL 100 mq

Göstərişlər:Vaklatol aşağıdakı infeksiyaların yerli müalicəsi &...

Baxmaq
TRAUSAN

GöstərişlərFosfolipid metabolizminin çatışmazlığı fonunda beyn...

Baxmaq
TENSIKEY® COMPLEX 

Göstərişlər:Lizinoprillə hidroxlortiazidin kombinəedilmiş müalicəsinin uyğun gəl...

Baxmaq