You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükləmə...

TENSIKEY® COMPLEX 

Göstərişlər:Lizinoprillə hidroxlortiazidin kombinəedilmiş müalicəsinin uyğun gəl...

Baxmaq
TAXIME

GöstərişlərSefotaksimin təsirinə qarşı həssas olan bakteriyaların t&o...

Baxmaq
DYNAMOGEN

GöstərişlərAsteniya və psixoasteniya, anoreksiya, qeyri rasiona...

Baxmaq
DOLOTREN

Göstərişlərİltihab və revmatizmin degenerativ formaları: (revmatoid ...

Baxmaq
DOKSANOL

GöstərişlərDoksisiklinə həssas olan qrammüsbət və qrammənfi mik...

Baxmaq
Amifar

Göstərişlər-bakteremiya, septisemiya və neonatal sepsis.-tənə...

Baxmaq