You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükləmə...

Göstərişlər

Tənəffüs orqanlarının kəskin və xroniki xəstəliklərinin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi istifadə olunur:
• Kəsкin və хrоniкi brоnхitlər. Obstruktiv bronxit, brоnхiаl аstmа, brоnхоеktаziyа, bronxiolit, mukovissidoz
• Pnevmoniya. Ağ ciyərlərin оbstruкtiv хəstəlikləri
• Lаringit, larinqotraxeit, sinusitlər

 

  • İstehsalçı

    GRICAR (İtaliya)

  • Buraxılış forması

    Flakon 150 ml

  • Farmko-terapevtik qrup

    Bəlğəmgətirici vasitə

Ətraflı məlumat

BİOLOJİ FƏALLIĞA MALİK QİDA ƏLAVƏSİ

TƏRKİBİ:

Hər 5 ml siropun tərkibində:

Altey kökü (Althaea Root gly.) Ex. E/D 4:1  – 100 mq

Kəklikotu yarpağı (Thyme  vulgaris L.) Ex. E/D 5:1  – 100 mq

Dərman novruzgülü (Primula Veris gly.) Ex. E/D 1:1  – 133 mq

Vitamin C  – 40 mq

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Altey –flavonoidlər, rutin, fitosterin və tanninlər sayəsində bəlğəmi durulaşdırır və kirpikli epitelin funksiyasını sürətləndirərək bəlğəmin rahat xaric olmasına şərait yaradır. Tərkibində olan flavonoidlər və tanninlər iltihabı aradan qaldırır, polisaxarid tərkibli selik isə bronxların və qırtlağın selikli qişasını bürüyərək qıcıqlanmanın qarşısını alır və zədələnmiş selikli qişanı bərpa edir.

Kəklikotu  –timol və karvakrol sayəsində antibakterial, antifunqal, spazmolitik, iltihabəleyhinə və bəlgəmgətirici təsirlərə malikdir. Tərkibində olan zeaksantin, lyütein və apigenin flavonoidləri sayəsində isə güclü antioksidant təsir göstərir.

Dərman novruzgülü -  karotin, C vitamini, karbohidratlar, qlükozidlər, əfir yağları və  üzvi turşular ilə zəngindir. Bəlğəmgətirici təsirinə görə bronxit, larinqit, sətəlcəm, göy öskürək kimi xəstəliklər zamanı geniş tətbiq olunur.

Vitamin C orqanizmdə sintez olunmur, yalnız qida vasitəsi ilə qəbul olunur. Oksidləşmə-reduksiya proseslərində, karbohidrat mübadiləsində, toxumaların regenerasiyasında iştirak edir. Vitamin C orqanizmin infeksiyalara qarşı davamlılığını artırır, damar keçiriciliyini zəiflədir. Güclü antioksidant təsirə malikdir.
 

İSTİFADƏSİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR

Tənəffüs orqanlarının kəskin və xroniki xəstəliklərinin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi istifadə olunur:
• Kəsкin və хrоniкi brоnхitlər. Obstruktiv bronxit, brоnхiаl аstmа, brоnхоеktаziyа, bronxiolit, mukovissidoz
• Pnevmoniya. Ağ ciyərlərin оbstruкtiv хəstəlikləri
• Lаringit, larinqotraxeit, sinusitlər
 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMA

4-14 yaşlı uşaqlara -2,5 ml gündə 2 dəfə.

Yeməkdən 20 dəqiqə sonra təyin olunur.

Qəbul müddəti 1- 4 həftədir.
Qəbul qaydası həkim tərəfindən tənzimlənə bilər.
 

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR

Nadir hallarda dispeptik əlamətlər, başgicəllənmə və allergik reaksiyalar.
 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR

Komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq.

EHTİYYAT TƏDBİRLƏRİ       

Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz. Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi normal qidalanmanı əvəz etmir. Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin. Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin. Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.                                                                                                                              
 

BURAXILIŞ FORMASI: 

Sirop 150 ml flakonda, ölçü qaşığı ilə birgə.

SAXLANMA QAYDASI: 

Quru, işıq düşməyən yerdə 26ºC-dən yuxarı olmayan temperaturda saxlanılmalıdır.

DƏRMAN VASİTƏSİ DEYİL.

İSTEHSALÇI

Gricar Chemical S.r.l.

Via San Giuseppe 18/20

Brugherio (MB)

İtaliya